Dorpsraad Beuningen
Mauritsbrug

Mauritsbrug

Op de plek waar in de tachtigjarige oorlog (1597) Prins Maurits met zijn leger over de Dinkel trok, kunnen we nu ook de Dinkel oversteken en middels fraaie wandelingen en mooie foto's kan men zien hoe het toen was en hoe het nu is.  

Informatie