Dorpsraad Beuningen
Energiecoöperatie Greuner

Energiecoöperatie Greuner

Energiecoöperatie Greuner is opgericht om gezamenlijk duurzame energie te kunnen opwekken. Ons motto is “Greuner Wördt ‘t Nig” (greun is Twents voor groen.) Onze doelen zijn het opwekken gebruiken en opslaan van lokale groene energie en het promoten van energiebesparing.

Mogelijke vormen van groene energie zijn: zonne-energie, windenergie, waterkracht en biogas. Daarnaast wordt er gekeken naar opslag methodes zoals waterstof, batterijen en warmtebuffers. 

Informatie