Dorpsraad

Nieuws


Maandag 29 Oktober 2018 om 20:00 uur
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond op maandagavond 29 oktober.
Op deze avond praten we u graag bij over het bouwplan Lomanskamp 2 en de prachtige projecten van Boeiend Beuningen die in volle gang zijn.
Een hele groep inwoners (jong en oud) is bezig met projecten, om ons dorp nog mooier en levendiger te maken. Er zal een terugkoppeling van de projecten worden gegeven. Samen werken we aan de toekomst van Beuningen!
.....het belooft een Boeiende avond te worden die u niet mag missen!!
We zien u dan ook graag op maandag 29 Oktober 2018 om 20.00 uur
bij CR ’t Sterrebos.


lees meer...
Vind je het ook zo fijn om in Beuningen te wonen?
Heb je ideeën om Beuningen nog leuker te maken?
Of wil je je hiervoor inzetten?
Ben je benieuwd wat er zoals speelt en besproken wordt in de dorpsraad?
Dan is de dorpsraad op zoek naar jou!!
M.n. hebben we een vacature voor:
• PR-man of vrouw:
We willen ons dorpje graag meer op de (digitale) kaart zetten, onder andere door beter gebruik te maken van social media! Vind jij het leuk om bezig te zijn op dit vlak, meld je dan aan en word onze PR-man of vrouw!
• Penningmeester:
Ook de financiële zaken zijn van belang binnen een dorpsraad.
• Secretaris
De ontvangen post moet worden beoordeeld en behandeld, en samen met de voorzitter stel je de agenda voor de vergaderingen samen.
Ben je geïnteresseerd om de leefbaarheid van ons dorp te continueren? En/of lijkt het je een uitdaging om samen met dit actieve dorpsraadteam de taak van de dorpsraad uit te voeren?
Laat het ons weten! en schuif eens aan bij een van onze vergaderingen.
Je kunt je reactie mailen naar info@dorpsraadbeuningen.nl of spreek een van de huidige dorpsraadleden aan!

lees meer...
Boeiend Beuningen 13-02-2018
Beste Boeiende Beuninger,

Op 10 oktober hebben we de projecten van Boeiend Beuningen gepresenteerd en er hebben zich maar liefst 60 inwoners uit Beuningen bereid verklaard om mee te helpen om Beuningen nog boeiender te maken.

Op basis van de verschillende projecten zijn 10 projectgroepen ontstaan:
- Toekomst kerk(gebouw)
- Ondernemersplatform
- Energie neutraal Beuningen
- Jongeren activiteiten
- Revitalisering dorpskern/dorpsverfraaing/verkeer en veiligheid
- Uniforme uitstraling buitengebied/Natuurlijk Beuningen
- Noaberschap Beuningen/Samen actief ouder
- Centrale rol dorpscafé
- Dorpsblad
- BOE (Beuningen Outdoor Events)

Deze projectgroepen komen sinds november elke 3e maandag van de maand bij elkaar om te werken aan ‘hun’ project(en) en informatie met ander projecten te delen. lees meer...
Boeiend Beuningen
De startavond voor de projecten van 'Boeiend Beuningen' op maandag 20 november in CR Sterrebos werd druk bezocht. Met een groep van zo'n 60 enthousiaste Beuningers is de aftrap gedaan! De eerste stappen voor de verschillende projecten zijn alweer gezet! lees meer...
Dorpsplan Boeiend Beuningen en nieuwbouw Lomanskamp 2

Op dinsdag 10 oktober vindt in cafe restaurant Sterrebos de presentatie plaats van het dorpsplan Boeiend Beuningen. In het plan zijn dertien grote en kleine projecten opgenomen die van groot belang zijn voor het dorp en de bewoners. Op de vorige bijeenkomst in maart, met meer dan 120 aanwezigen, hebben de inwoners hiervoor een groot aantal ideeën aangedragen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.
Een ander zeer belangrijk agendapunt van deze avond is de presentatie van het nieuwbouwplan Lomanskamp 2 door de firma Niehof. Na 20 jaar ligt er eindelijk weer een nieuw bouwplan voor Beuningen. Deze planpresentatie is een primeur. Het plan wordt na de bijeenkomst van de 10e ter inzage gelegd en gaat vervolgens de gangbare procedure in om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan.
lees meer...
Boeiend Beuningen 26-03-2017
De Dorpsraad nodigt iedereen uit voor een belangrijke bijeenkomst op dinsdag 28 maart om 20.00 uur in CR. 't Sterrebos.

Op deze avond zal door de heren Niehof en Weusthuis van bouwbedrijf Niehof een toelichting worden gegeven over het nieuwe bouwplan, aansluitend aan de Lomanskamp.

Ook zal er een korte toelichting gegeven worden over het glasvezelproject in het buitengebied.

Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst is "Boeiend Beuningen", het nieuw op te stellen dorpsplan voor de periode 2017-2021.
lees meer...
Boeiend Beuningen 01-02-2017
Vier jaar geleden is in ons dorp, in samenwerking met de gemeente Losser, het project dorpsplan+ gestart. We hebben samen met onze dorpsgenoten op een informatieavond de belangrijkste verbeteringen voor ons dorp bedacht. Hieruit zijn 12 projecten gedefinieerd die de afgelopen 4 jaar gestart zijn. De meest in het oog springende projecten waren natuurlijk het dorpsfeest en de dorpsverfraaiing met de hortensia’s.
Nu de meeste projecten afgerond zijn willen we weer een plan voor de komende jaren starten. lees meer...
Hondepoep 19-04-2016
De gemeente Losser is bezig met het opstellen van beleid t.a.v. honden. Het gaat dan voornamelijk om hoe de gemeente Losser omgaat met hondenbelasting en overlast veroorzaakt door honden.
Wij hebben tevens meldingen binnen gekregen m.b.t. overlast van hondepoep op het schoolpad. lees meer...
Glasvezel 27-05-2015
Bewoners werken samen voor aanleg glasvezel

Inhaalslag op het gebied van breedband in buitengebied

Bewoners in de buitengebieden van Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Losser willen graag dat eind 2015 gestart wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij hebben samen met gemeenten de handen ineen geslagen omdat breedband in het buitengebied nodig is om wonen en werken aantrekkelijk te houden. Bewonerswerkgroepen uit deze vier gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze stichting informeert bewoners en bedrijven in het buitengebied over de mogelijkheden en inventariseert de vraag naar een glasvezelaansluiting.
lees meer...
Zichtbaar : 0 - 9 van 9
<< < 1 > >>