Dorpsraad

Nieuws


Dorpsplan Boeiend Beuningen en nieuwbouw Lomanskamp 2

Op dinsdag 10 oktober vindt in cafe restaurant Sterrebos de presentatie plaats van het dorpsplan Boeiend Beuningen. In het plan zijn dertien grote en kleine projecten opgenomen die van groot belang zijn voor het dorp en de bewoners. Op de vorige bijeenkomst in maart, met meer dan 120 aanwezigen, hebben de inwoners hiervoor een groot aantal ideeën aangedragen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.
Een ander zeer belangrijk agendapunt van deze avond is de presentatie van het nieuwbouwplan Lomanskamp 2 door de firma Niehof. Na 20 jaar ligt er eindelijk weer een nieuw bouwplan voor Beuningen. Deze planpresentatie is een primeur. Het plan wordt na de bijeenkomst van de 10e ter inzage gelegd en gaat vervolgens de gangbare procedure in om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan.
lees meer...
Boeiend Beuningen 26-03-2017
De Dorpsraad nodigt iedereen uit voor een belangrijke bijeenkomst op dinsdag 28 maart om 20.00 uur in CR. 't Sterrebos.

Op deze avond zal door de heren Niehof en Weusthuis van bouwbedrijf Niehof een toelichting worden gegeven over het nieuwe bouwplan, aansluitend aan de Lomanskamp.

Ook zal er een korte toelichting gegeven worden over het glasvezelproject in het buitengebied.

Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst is "Boeiend Beuningen", het nieuw op te stellen dorpsplan voor de periode 2017-2021.
lees meer...
Boeiend Beuningen 01-02-2017
Vier jaar geleden is in ons dorp, in samenwerking met de gemeente Losser, het project dorpsplan+ gestart. We hebben samen met onze dorpsgenoten op een informatieavond de belangrijkste verbeteringen voor ons dorp bedacht. Hieruit zijn 12 projecten gedefinieerd die de afgelopen 4 jaar gestart zijn. De meest in het oog springende projecten waren natuurlijk het dorpsfeest en de dorpsverfraaiing met de hortensia’s.
Nu de meeste projecten afgerond zijn willen we weer een plan voor de komende jaren starten. lees meer...
Hondepoep 19-04-2016
De gemeente Losser is bezig met het opstellen van beleid t.a.v. honden. Het gaat dan voornamelijk om hoe de gemeente Losser omgaat met hondenbelasting en overlast veroorzaakt door honden.
Wij hebben tevens meldingen binnen gekregen m.b.t. overlast van hondepoep op het schoolpad. lees meer...
Glasvezel 27-05-2015
Bewoners werken samen voor aanleg glasvezel

Inhaalslag op het gebied van breedband in buitengebied

Bewoners in de buitengebieden van Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Losser willen graag dat eind 2015 gestart wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij hebben samen met gemeenten de handen ineen geslagen omdat breedband in het buitengebied nodig is om wonen en werken aantrekkelijk te houden. Bewonerswerkgroepen uit deze vier gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze stichting informeert bewoners en bedrijven in het buitengebied over de mogelijkheden en inventariseert de vraag naar een glasvezelaansluiting.
lees meer...
Op zaterdag 7 maart in alle vroegte was Beuningen al in rep en roer! Een groep sterke kerels begon om 7 uur al met de voorbereidingen, oude heggen werden gerooid en er werd naar hartelust gegraven, hortensias werden met de kruiwagen en per tractor door het hele dorp verspreid. Dit alles om op deze "hortensiaplantdag" maar liefst 850 hortensia's in de grond te zetten zodat Beuningen over een tijdje het fleurigste dorp van Nederland wordt (aldus burgemeester Sijbom). Samen met wethouder Marcel Wildschut plantte burgemeester Michael Sijbom de eerste hortensia, dit onder het toeziend oog van de vrijwilligers welke zich op dit vroege uur hadden verzameld om de handen uit de mouwen te steken. lees meer...
Nu bijna 45 jaar geleden ben ik in Beuningen verzeild geraakt. Twente, een toentertijd voor mij volkomen onbekende streek. Vanaf de eerste dag heb ik mij hier thuis gevoeld. Wonen en werken in een toen nog overwegend agrarisch dorp voelde goed. De gastvrijheid van de bewoners, noaberschap en het Twentse dialect versterkten dat gevoel. Dus geen verkeerde keus.
lees meer...
Op dinsdag 9 december 2014 nam Ton Boerkamp bij Cafe Restaurant ’t Sterrebos te Beuningen op gepaste wijze afscheid van de Dorpsraad Beuningen. Ton ontving van de Dorpsraad voor zijn jarenlange inzet het “IJsvogeltje” vervaardigd uit Glas-in-lood, een dinerbon en uiteraard een bos bloemen. Wethouder M. Wildschut was namens de Gemeente Losser aanwezig en sprak zijn dank uit voor de jarenlange inzet en gaf Ton een cadeautje namens het Gemeentebestuur.

Ton heeft meer dan 35 jaar deel uitgemaakt van de Dorpsraad en daarvoor van het CDA-werkverband waaruit de Dorpsraad Beuningen is voortgekomen. De Dorpsraad neemt afscheid van een bevlogen en zeer betrokken voorzitter. Een man die zich met veel energie heeft ingezet voor de Beuninger gemeenschap. Een vrijwillig “dienstverband” van meer dan 35 jaar maakt dit afscheid wel heel bijzonder. lees meer...
In het kader van het Project Kies je Kans heeft de Dorpsraad de projectgroep Glasvezel opgezet. Het doel van de projectgroep is het realiseren van Glasvezel in Beuningen en het buitengebied van Beuningen. De projectgroep is vorig jaar opgestart en bestaat uit de volgende leden met betrekking tot het dorp Beuningen: mw. Hetty Finkers–Droste, dhr. Henk Scholten, dhr. Martin Kuipers, dhr. Rudie Keizer en dhr. Maik Koopman. Na intern overleg is gebleken dat we de projectgroep moesten uitbreiden met leden van dorpsraden van omliggende dorpen in de Gemeente Losser, dit om een groter draagvlak te creëren. Voor de Lutte is dhr. Con de man, voor Glane dhr. Herman Nagel, voor Losser dhr. Frank Beernink en voor Overdinkel dhr. Theo Geerligs benoemt als contactpersoon. lees meer...
Zichtbaar : 0 - 9 van 9
<< < 1 > >>