Dorpsraad

Haalbaarheid dorpscentrum

Tom heeft 18 vragen, met meerkeuze mogelijkheden, gesteld aan alle aanwezigen, om te peilen welke behoefte er is voor ruimtes en/of activiteiten in Beuningen (vragen 1 t/m 3 waren bedoeld om de methodiek te leren en zijn niet in het diagram opgenomen).

Uit de peiling kan worden geconcludeerd dat er niet direct behoefte is aan extra ruimte in het dorp en tegelijkertijd wordt aangegeven dat voor bepaalde activiteiten de voorzieningen op dit moment niet voldoen (vraag 4 en 5).

Het Sterrebos wordt als belangrijkste ontmoetingsplek gezien (vraag 8 en 16) en een verbinding tussen kerk en café wordt als waardevol gedacht (vraag 17).

Opvallend is dat vaak het antwoord ‘Geen mening’ of ‘Nog niet over nagedacht’ is gegeven. Bij meerdere vragen was dit meer dan 25 %. Dit geeft aan dat een dorpscentrum, of mogelijkheden ervan, nog niet bij alle Beuningers leeft. Zie met name vraag 11, 12 en 13, alsook 4, 5, 6, 14 en 15.

Bij vraag 9 was enige onduidelijkheid over de vraagstelling, wat geresulteerd heeft in weinig antwoorden uit de zaal.

Op de laatste vraag ‘Moet de projectgroep verder met de uitwerking van een dorpsontmoetingscentrum?’ heeft bijna 75% aangegeven dat dit onderzoek moet worden voortgezet.

Gezien het antwoord op de laatste vraag mag verondersteld worden dat er een vervolg komt.

Terug naar het nieuws overzicht