Dorpsraad

Samen actief ouder

 

 

Renate Velthuis en Corine Sanderink leggen uit dat iedereen ouder wil worden en het liefst zo lang mogelijk wil blijven wonen in Beuningen. Dan moet er in Beuningen wel ‘wat te doen’ zijn. Ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat er activiteiten zijn voor ouderen. Ouderen moeten elkaar kunnen ontmoeten, vereenzaming moet worden voorkomen, mantelzorgers kunnen worden ontlast, de saamhorigheid wordt gestimuleerd, de zelfstandigheid wordt behouden en zorgbehoeften worden gesignaleerd. Allemaal tot doel om prettig oud te kunnen worden in Beuningen.

De projectgroep ‘Samen actief ouder’ heeft zich verdiept in de mogelijkheden die omliggende dorpen bieden aan hun ‘ouderen’. Op basis van alle info is duidelijk geworden dat de invulling van Vasse aanspreekt.

Zo’n bijeenkomst bestaat uit spelactiviteiten, beweging, gezonde maaltijd, uitstapjes en ontmoeting jong/oud.

Er is gekeken naar een goede locatie. Gekozen is voor de school, omdat op dit moment een klaslokaal beschikbaar is, de gymzaal gebruikt mag worden voor gym en de combinatie ouderen met kinderen interessant is. Ook de school heeft hierop enthousiast gereageerd.

Inmiddels is overleg geweest met de gemeente en bij de provincie subsidie aangevraagd voor een mobiel keukenblok, inclusief elektrische pannen, om een eigen maaltijd te kunnen maken. Tevens is subsidie aangevraagd voor professionele ondersteuning.

Ook zijn meerdere vrijwilligers benaderd om mee te helpen op de bijeenkomsten.

 

Donderdag 13 december, op de Mariaschool, is een infomiddag gepland voor iedereen ouder dan 55 jaar. Onder genot van koffie en kerstbrood worden de plannen gedeeld en meningen uitgewisseld over de invulling van de ouderen bijeenkomst.

Terug naar het nieuws overzicht