Dorpsraad

Informatieavond 29 oktober 2018

 De volgende agenda is aangehouden:

Opening
Annemiek Kuipers heet iedereen welkom en benadrukt dat er veel te doen is in het dorp. Vele activiteiten, zoals het dorpsfeest en de herfstwandeltocht, worden door vrijwillige inwoners van het dorp georganiseerd en velen weten hiervan te genieten. En binnenkort de eerste Gala avonden voor Beuningen.

Gerrit Brouwer biedt namens de dorpsraad twee voorzittershamers aan aan Annemiek. Eén om te gebruiken tijdens de dorpsraadvergaderingen en één om in het Sterrebos neer te zetten. Gerrit benadrukt de grote meerwaarde die de vernieuwde Sterrebos heeft gebracht voor het dorp. Enerzijds de uitstraling die het pand heeft voor het dorp en anderzijds de gezelligheid die je ziet bij alles wat in het café gebeurt.

Erg ‘slagvaardig’ aangepakt.

 

Voortgang Lomanskamp 2
Annemiek vervolgt snel met het eerste onderwerp. De voortgang van de nieuwe wijk voor Beuningen. Na een fout van de gemeente moest de procedure voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan nogmaals worden uitgevoerd, waardoor veel doorlooptijd verloren is gegaan.

Op dit moment zijn de zienswijzen in behandeling bij de gemeente. Als deze afgewikkeld zijn kan het bestemmingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Nijhuis bevestigt dat er een fout is gemaakt en benadrukt dat de behandeling van de zienswijzen nauwkeurig moet geschieden, om te voorkomen dat onnodige vertraging optreedt. Als alles mee zit kost de wijziging van het bestemmingsplan een half jaar. Mochten er bezwaren komen bij de raad van state, dan is de doorlooptijd langer.

Wethouder Nijhuis benadrukt dat de samenwerking met aannemer Niehof goed is. Er zijn nog wel een aantal verschillen van mening over de invulling van de wijk, maar verwacht wordt dat deze overbrugbaar zijn.

 

Revitalisering dorpskern
Tijdens dit agendapunt hebben Mark Geers, van het Boeiend Beuningen Project 'Revitalisering dorpskern Beuningen', en Robert Middelhuis, van de gemeente Losser, een eerste indruk gegeven van de grote verbeterslag die gepland is voor de kern van Beuningen.    

Klik hier om meer over het plan te lezen.

 

Energie positief Beuningen
Tom Wagenvoort neemt ons mee in het plan om Beuningen energie 'Positief' te maken. Grote plannen en klein beginnen. De eerste mogelijkheden voor inwoners om mee te doen aan een gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen is mogelijk.

Klik hier om meer te weten te komen over het plan en de voordelen.

 

Samen actief ouder
Renate Velthuis en Corine Sanderink leggen uit hoe de projectgroep 'Samen actief ouderen' zich verdiept heeft in de mogelijkheden die andere dorpsgemeenschappen bieden voor ouderen. 'Prettig wonen, leven en werken,  nu en in de toekomst' is de kern van 'Boeiend Beuningen'. Dat betekent dat ook voor ouderen activiteiten moeten zijn, waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

13 december is al een eerste bijeenkomst gepland.

Klik hier om daar meer over te lezen.

 

Ontmoetingscentrum Beuningen
Tom Jannink van het OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) begeleidt - naast Beuningen - meerdere dorpen om te komen tot een visie voor het zogenoemde maatschappelijk vastgoed. Er wordt samen met het dorp bepaald welke functies in de toekomst wenselijk zijn voor bijvoorbeeld ontmoeten, cultuur en vergaderingen. Vervolgens wordt gekeken welke combinaties er eventueel mogelijk zijn, binnen bestaande ruimtes of door herbouw/verbouw/nieuwbouw. Juist door functies te combineren ontstaat een positieve kruisbestuiving tussen mensen: dat bevordert de saamhorigheid en leefbaarheid, is efficiënter en verlaagt de druk op vrijwilligers.

Tom heeft een enquête gehouden.

Klik hier om de resultaten hiervan in te zien.

 

Afsluiting avond
Gerrit Brouwer geeft aan dat velen meewerken aan de projecten van Boeiend Beuningen. Mocht je nog niet meedoen, schroom niet om op de derde maandag van de maand op de werkavond te komen. Bekijk zelf welk project het beste bij je past en help mee Beuningen boeiend te houden. 

Hij dankt de sprekers en alle aanwezigen. Het was een avond met erg veel informatie. Er is veel te doen in Beuningen.    

 

 

 

Terug naar het nieuws overzicht