Dorpsraad

Glasvezel

 Eind 2013 zijn de gemeenten gestart met de voorbereidingen. In de tussentijd is er veel gebeurd, zoals het in kaart brengen van de aan te sluiten adressen en de oprichting van de werkgroepen en de stichting TwenteGlas. De provincie Overijssel ziet ook het belang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en ondersteunt met kennis en een financiële bijdrage. De vier gemeenten ondersteunen de bewoners bij de voorbereiding en uitvoering.

Minimaal 60% moet meedoen

Voor een financieel haalbare aanleg van glasvezel in het buitengebied moet het grootste deel van de bewoners en bedrijven (tenminste 60%) meedoen. De bewonerswerkgroepen die samen optrekken in de stichting TwenteGlas, organiseren daarom na de bouwvakantie informatiebijeenkomsten.

Noodzaak glasvezel

Op dit moment is in het buitengebied alleen ADSL, en op heel beperkte schaal het snellere VDSL, beschikbaar. Zelfs VDSL is in vergelijking met glasvezel een trage verbinding. Nederlandse consumenten gebruiken nu al een snelheid die gemiddeld twee keer hoger is dan VDSL kan bieden. Die behoefte aan een steeds snellere verbinding neemt in de toekomst alleen maar toe. Voor de economische en sociale ontwikkeling van de buitengebieden is het dus erg belangrijk dat er glasvezel wordt aangelegd. Denk hierbij aan thuiswerken, onderwijs, videodiensten zoals Skype en Netflix en nieuwe toepassingen zoals zorg op afstand.

 

Werkgroep

Per gemeente is een bewonerswerkgroep actief. Hierin zijn de lokale belangen in het buitengebied vertegenwoordigd. De werkgroep van de gemeente Losser bestaat uit volgende leden: vlnr. Maik Koopman, Martijn Oldenhof, Boudewijn van Vilsteren, Herman Nagel, Theo Geerlings, John Meijerink, Con de Man, Frans Bosch, Frank Beernink. 

Terug naar het nieuws overzicht