Dorpsraad

Beuningen 1970 - 2015 en daarna.....?!

Rond Beuningen ligt een schitterend buitengebied met  bos, akkers en weilanden, waar het riviertje de Dinkel al meanderend zich een weg zoekt. In 1597 heeft Prins Maurits met zijn troepen dit riviertje overgestoken. Bij die plek is in 2009 een wandelbrug geplaatst en een groot kanon. Er is een tweetal campings en een toenemend aantal mogelijkheden voor bed and breakfast en vakantiewoningen. 

In de afgelopen 45 jaar is de kern van het kerkdorp Beuningen uitgebreid met 90 woningen. In het centrum bevinden zich nu nog keurig op de rij een school, een café en een kerk. 
We mogen trots zijn op ons dorp. Vooral op al die vrijwilligers, die zich al die jaren op velerlei gebied inzetten voor de leefbaarheid.  
Een aantal zaken wil ik hier in willekeurige volgorde noemen: dorpsfeest, VVV-locatie,  activiteiten rond de kerk, onderhoud kerkhof, midwinterhoornblazers, kerstconcert met kerstmarkt, carnaval, koningsdag,  klootschietvereniging, Zij-Actief, Strong Together. Te veel om op te noemen.
De Dorpsraad van Beuningen, ontstaan uit het CDA-werkverband, speelt in dit alles een belangrijke rol. Het afgelopen jaar heeft u een boekje Dorpsplan Beuningen 2025 ontvangen met plannen voor de toekomst.
Als één van de vele vrijwilligers heb ik me de afgelopen 35 jaar met plezier ingezet voor ons dorp. Per 31 december stop ik na 12 jaar als voorzitter. Een viertal leden van de Dorpsraad heeft de bestuurstaken verdeeld. Ben Tijans heeft voorlopig de rol op zich genomen van interim-voorzitter. Vanzelfsprekend blijf ik betrokken bij de toekomst van Beuningen.
Vergrijzing, ontgroening, krimp zijn veelgehoorde begrippen. Welke gevolgen heeft dit voor ons? Voorkomen moet worden, dat we gaan doemdenken. Voel je allemaal ambassadeur van je mooie dorp. Steek waar mogelijk de handen uit de mouwen, dan heeft  Beuningen zeker toekomst.
“Leu good goan en bedankt voor het vertrouwen”,
 Ton Boerkamp

 

Terug naar het nieuws overzicht