Dorpsraad

Update Project Glasvezel

De projectgroep heeft zich in contact gesteld met de Gemeente Losser en dit heeft geresulteerd in het opzetten van een overlegstructuur die begin 2015 voor het eerst bij elkaar zal gaan komen. Het college heeft op 18 november 2014 een voorstel aangenomen waarin zij een samenwerkingsverband aangaat met de Gemeente Haaksbergen, Hengelo en Enschede om burgerinitiatieven met betrekking tot glasvezel in het buitengebied te organiseren en faciliteren. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 17.500,-. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de toekomst voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarin het draagvlak in een bepaalde kern wordt gemeten met betrekking tot de behoefte aan glasvezel in de kern en het buitengebied.

Wilt u deelnemen in onze projectgroep, heeft u een vraag of aanvullende informatie: Stuur dan een mail naar: info@dorpsraadbeuningen.nl We zullen u dan benaderen. Wordt derhalve vervolgd.

Terug naar het nieuws overzicht