Dorpsraad

Afscheid Ton Boerkamp van de Dorpsraad Beuningen

Het begon voor Ton in 1978. De afdeling KVP-Beuningen ging op in de KVP van de Gemeente Losser die op haar beurt weer opging in het CDA Gemeente Losser. In de kerkdorpen werden zogenaamde CDA-werkverbanden opgericht. Dit waren plaatselijke overlegorganen waarin ervaren bestuurders uit de dorpen hun inbreng hadden zodat hun bestuurlijke ervaring niet verloren ging. Bij de oprichting in 1978 werd Ton ook lid van het CDA-werkverband. Andere leden uit die tijd waren o.a.: Bernard Austie, Harry Booijink (hij was destijds in de beginjaren voorzitter en secretaris tegelijk), Jan Evering, Bernard Heerink, Hendrik Keizer, Herman Keizer, Hennie Nijhuis, Toon Roeleveld, Hennie Rolink, Willem Scholten, Herman Wigger, Bernard IJland en Johan Zanderink.

 

Zoals vandaag de dag hield het werkverband zich hoofdzakelijk bezig met zaken die te maken hadden met de leefbaarheid van Beuningen. Er werd in die jaren gewerkt aan een nieuw streekplan Twente. In dat streekplan dreigde de keus te worden gemaakt, dat er in de kernen Saasveld en Beuningen niet gebouwd mocht worden vanwege de mooie natuurlijke kwaliteiten. Uiteraard was dit funest voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van ons mooi dorp Beuningen. Mede op initiatief van Ton kwam er een uitvoerige enquête in Beuningen. Deze resulteerde in het Rapport Beuningen dat door voorzitter Harry Booijink aan de toenmalige burgemeester Peters werd overhandigd. Uiteraard werd daarin sterk aangedrongen op het toestaan van nieuwbouw in Beuningen. Het is een item dat door de jaren heen telkens op de agenda stond van de Dorpsraad Beuningen. Een item dat vandaag de dag de volle aandacht heeft van de Dorpsraad.

 

Na een aantal jaren werd het werkverband ook toegankelijk gemaakt voor niet CDA-leden. Op deze wijze werd het draagvlak breder. Mede hierdoor veranderde de personele bezetting en werd gekozen voor de structuur van een Dorpsraad. Ton volgde dhr. Harry Booijink op als voorzitter. Met vaste hand, met humor waar mogelijk en met kritiek waar nodig heeft Ton sinds die tijd leiding gegeven aan onze Dorpsraad. Geassisteerd door gemotiveerde Beuningers loodste hij de Dorpsraad door woelige jaren.

 

Om onze stem te laten horen bij de Gemeente Losser zocht Ton nadrukkelijk het contact met het Gemeentebestuur en daarbij werd publiciteit niet geschuwd. Voortdurend moest de aandacht gevestigd worden op het behoud van de leefbaarheid in ons dorp. Er werden regelmatig bijeenkomsten gehouden met (een delegatie van) het gemeentebestuur waarin de Beuninger gemeenschap haar mening en standpunten naar voren kon brengen. Ton wilde Beuningen en omgeving koste wat kost leefbaar houden. Een belangrijk punt in zijn carrière was de Mariaschool in Beuningen. Het gevaar van sluiting lag de laatste jaren telkens op de loer. Ton sprong, samen met anderen, telkens in de bres om sluiting te voorkomen. Voorlopig met succes maar waakzaamheid ook in dit opzicht blijft geboden. We zijn ervan overtuigd dat Ton zich, na zijn terugtreden als voorzitter, daarvoor zal blijven inzetten.

 

Na zo’n lange periode vraag je je dan onwillekeurig af: Wat is er in die periode bereikt? Een aantal successen waar Ton zeker zijn aandeel in gehad heeft en die onder zijn leiding zijn gerealiseerd staan hieronder vermeld:

 

1.     Realisatie van de nieuwbouwwijk de Broeninkskamp. Zonder deze wijk zou ook de Lomanskamp niet gebouwd zijn;

2.     Realisatie veilige oversteek voor onze schooljeugd bij Schellings;

3.     Realisatie van een peuterspeelzaal (nu met andere bestemming);

4.     Realisatie veilige fietsroute langs de Beuningerstraat;

5.     Realisatie van de fraaie wandelroute met fraaie Mauritsbrug;

6.     Speelterreinen voor kinderen (en een voetbalveld voor de oudere jeugd);

 

Uiteraard is deze lijst niet volledig maar geeft wel een indicatie welke projecten er door de Dorpsraad zijn gerealiseerd in samenwerking met derden. Dit alles om de leefbaarheid te vergroten.  

 

Na 35 jaar komt er dan een eind aan een 35-jarige verbintenis als voorzitter met de Dorpsraad Beuningen. Ton laat een dynamische en goed functionerende Dorpsraad achter. Aan het project Kies je Kans, kijk voor meer informatie op de website van de Dorpsraad Beuningen (www.dorpsraadbeuningen.nl), wordt door een grote groep Beuningers hard gewerkt. Dit resulteerde in diverse reeds gerealiseerde en nog te realiseren projecten zoals het jaarlijkse dorpsfeest, het project voorziening voor ouderen, het project dorpsverfraaiing, het project Noaberschap 21e eeuw, het project voorzieningen voor jongeren en het project glasvezel in Beuningen. Projecten waar Ton zelf onderdeel van en blijft uitmaken zijn de toeristische routes en het project woningbouw in Beuningen.

 

Namens de leden van de Dorpsraad en mede namens de inwoners van onze beuninger gemeenschap willen wij onze dank uitspreken voor wat Ton in al die jaren voor ons dorp en de buurtschappen heeft gedaan en betekend. Ton en ook zijn vrouw Marga (die je altijd steunde) bedankt voor de jarenlange inzet voor de Dorpsraad en de gemeenschap van Beuningen. We hebben, na je terugtreden, nog gezellig nagezeten bij Cafe Restaurant ’t Sterrebos in Beuningen……….

Terug naar het nieuws overzicht