Dorpsraad

Kennismaking nieuwe College Gemeente Losser

Tijdens deze tocht komen alle punten die aandacht verdienen aan de orde. Het college zal naast een algemene kennismaking ook ingaan op punten in het coalitieakkoord en de portefeuilles van de wethouders.

Mocht u als inwoner behoefte hebben om punten onder de aandacht van het college te brengen, dan kunt u zich wenden tot één van uw dorpsraadsleden of een bericht sturen naar info@dorpsraadbeuningen.nl .

 

Terug naar het nieuws overzicht