Dorpsraad

Uitvoering Boeiend Beuningen

 Hoe worden de projecten uitgevoerd?

·       Projectgroepen  krijgen een na te streven eindresultaat en budget, maar zijn vrij in de uitvoering van de opdracht en besteding van het budget.

·       Als eindresultaat of benodigd budget wijzigt moet hiervoor goedkeuring worden gegeven door de dorpsraad.

·       De dorpsraad kijkt mee en stuurt alleen als het eindresultaat niet gehaald wordt  (of dreigt te worden).

·       De dorpsraad is betrokken en staat ten dienste van de projecten.

·       De dorpsraad kan ondersteuning bieden bij dorpsbrede info-avonden en/of financieringsmogelijkheden.

·       Alle informatie wordt gedeeld via info@dorpsraadbeuningen.nl . Dit geldt voor alle formulieren, maar ook voor info die op de website gewenst is.

 

Werkavonden voor alle projecten

·       Het plan voor Boeiend Beuningen bestaat uit ongeveer 12 projectonderwerpen die gerealiseerd worden door projectgroepen. In een klein aantal gevallen heeft een projectgroep meerdere projecten opgepakt.

·       Alle projectgroepen worden uitgenodigd om op de werkavonden (3e maandag van de maand) samen te werken aan de voortgang van hun project.

·       Werkavonden kennen een vaste structuur. Beginnend met een korte algemene terugkoppeling van onderwerpen die alle projectgroepe aangaan of interessant zou kunnen wezen. Vervolgens gaan de projectgroepen aan de slag en aan het einde van de avond geeft elke projectgroep een terug koppeling over de voortgang van het project. 

 ·      Projectgroepen bepalen zelf in welke mate ze deelnemen aan de werkavonden.   

 

Hoe om te gaan met onkosten en/of subsidies?

·       Alle betalingen worden verricht door de penningmeester,  via de bankrekening van de dorpsraad.

·       Hiervoor moet een declaratie worden ingediend via het declaratie formulier (zie files/documentatie/Declaratie Boeiend Beuningen.doc )

·       Subsidies worden alleen aangegaan via de penningmeester van de dorpsraad. Bij subsidies horen vaak voorwaarden waaraan voldaan moet zijn/worden. Deze worden bewaakt door de penningmeester.

 

Wat wordt verwacht van de dorpsraad?

·       Tijdens de dorpsraadvergaderng wordt op grote lijnen terugkoppeling gegeven over de projecten.

·       De dorpsraad wil geen invloed op de uitvoering van het project. Wel over de vraag of het eindresultaat bereikt KAN worden binnen tijdsbestek en budget. Tevens zal de dorpsraad de vragen uit de projecten behandelen en waar mogelijk de gevraagde ondersteuning bieden.

·       De dorpsraad moet goedkeuring geven als eindresultaat of budget wijzigt.

·       De dorpsraad heeft een subsidie team in het leven geroepen. Bij aanvraag van subsidies moet in overleg met dit team gedaan worden. 

·       Penningmeester zorgt voor een budgetoverzicht voor alle projecten.

·       Jaarlijks wordt verantwoording afgedragen aan de dorpsraad over de bestedingen in de projecten.