Dorpsraad

Samen actief ouder

De leeftijd van de inwoners van Beuningen valt in alle categorieën, maar vooral de oudere generatie is groot en groeiende ten opzichte van de jongere generatie. Om deze groep ‘senioren’ bij elkaar te brengen, en te houden, is uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep gewenst. De huidige ‘ouderen’ voelen zich nog erg fit en voelen zich niet geassocieerd met een ‘ouderen’-bond. Deze vitale senioren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten en willen elkaar ontmoeten. De activiteiten kunnen georganiseerd worden dóór ouderen en vóór ouderen.
Ook zorgbehoevende ouderen worden hierdoor gezien, waardoor kan worden voorkomen dat ze in een isolement geraken. Op deze manier doet iedereen mee en kan iedereen zich op zijn/haar manier inzetten voor een ander.

MOGELIJK EINDDOEL

Senioren van Beuningen vinden elkaar, hebben samen plezier en helpen elkaar.

AANDACHTSPUNTEN

In Beuningen zijn reeds groepen actief voor de doelgroep (ouderenbond, zij-actief, kerkhofploeg). 
Overleg met deze groepen is noodzakelijk om een goed aanbod te kunnen bieden.

INBRENG DORP

  • Ouderenbond nieuw leven in blazen
  • Verbreden leeftijdsgroep ouderenbond
  • Voor vitale ouderen gezamenlijke en laagdrempelige activiteiten (open eettafel, samen krant lezen, wandelen, etc.).
  • Zij-actief betrekken bij de ouderenbond