Dorpsraad

Dorpsverfraaiing (korte termijn)

Uit Dorpsplan+ (plan 2014-2017) heeft een projectgroep zich bezig gehouden met het verfraaien van het dorp Beuningen. Dit heeft geresulteerd tot het aanbrengen van hortensia’s op verschillende locaties in het dorp. Vooruitlopend op het revitaliseren van de dorpskern zullen andere onderdelen in het dorp aangepakt kunnen worden, welke op korte termijn realiseerbaar zijn en bijdragen aan de dorpsverfraaiing.

 
MOGELIJK EINDDOEL
 
Het dorp verfraaien door onderdelen aan te pakken die op korte termijn, binnen 2 jaren, realiseerbaar zijn.
 
AANDACHTSPUNTEN
 
De verbeteringen moeten afgestemd worden met het project ‘revitalisering dorpskern’, zodat de korte en lange termijn verbeteringen op elkaar aansluiten.
 
 
INBRENG DORP
  • Inrichten milieuplein (ondergrondse afvalcontainer) Naast school
  • Bewoners onderhouden scheiding trottoir en tuin
  • Overbodige verkeersborden weg
  • Kerstverlichting in het dorp