Dorpsraad

Revitalisering dorpskern

De gemeente heeft in het meerjareninvesteringsplan rond 2021 ruimte gereserveerd voor groot onderhoud van de kern van Beuningen. In het project ‘Revitalisering dorpskern’ wordt hierop vooruit gelopen, waarbij de mening van de inwoners van Beuningen wordt meegenomen. 

De huidige dorpskern, met de hoofdaders Oude Dijk en Beuningerstraat, is het resultaat van enkele decennia intensief gebruik en mist aantrekkingskracht en uitstraling. De kern van Beuningen wordt nu gevormd door een aantal ontmoetingsplekken, kerk, café en school welke de Beuningerstraat als verbindende schakel hebben. Een echte kern is niet aanwezig. Beuningen verdient een betere uitstraling en bewoners, en andere bezoekers, moeten het gevoel krijgen dat Beuningen als een warme deken om hen heen valt. De Beuningerstraat en Oude Dijk hebben verschillende typen verharding en het beeld van deze wegen nodigt niet uit om langzaam (30km) te gaan rijden.
Tevens geeft het straatbeeld niet de juiste indruk bij de verkeersdeelnemers dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het straatbeeld en de beleving in Beuningen verdienen een positiever beeld.
 
MOGELIJK EINDDOEL
 
Een plan, afgestemd met inwoners van Beuningen en de gemeente, over de wensen die in het groot onderhoud worden meegenomen.
 
AANDACHTSPUNTEN
 
Het plan zal in overleg met de gemeente ook financieel onderbouwd worden en eventueel moeten de beschikbare gelden van de gemeente aangevuld worden met subsidies. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de technische zaken, zoals riolering, kabels, veiligheid, etc, in het plan op te nemen. Van de projectgroep wordt verwacht dat ze met name aandacht hebben voor leefbaarheid, genot en straatbeeld. In 2013 is een plan gemaakt door architecten bureau IAA. Het is zinvol om de toenmalige adviezen mee te nemen in de overwegingen. 
 
INBRENG DORP
  • Herinrichting/verfraaiing Beuningerstraat/Oude dijk
  • Nieuwe straatverlichting, ledverlichting, allemaal dezelfde lantaarnpalen, met verlichting aangeven wat bebouwde kom is
  • Voorrangsregeling Broeninkskamp en voor CR Sterrebos beter aanduiden
  • Dorpsplein Oude Dijk / Beuningerstraat, plateau voor CR Sterrebos
  • Dinkel (tje) door dorpskern