Dorpsraad

Centrale rol dorpscafé

Beuningen heeft geen cultuurhuis. Wel heeft het een dorpscafé dat naast de Mariaschool en de kerk één van de drie pijlers van het dorp is. Zoals gestreden is voor het behoud van de school en het kerkgebouw, zal ook gestreden moeten worden voor het behoud van ‘ons’ café.

Voor de officiële bijeenkomsten, zoals informatieavonden en jaarvergaderingen, wordt het café gevonden. Voor de informele bijeenkomsten wordt vaak een andere locatie gezocht. 
Hoe kan de beschikbare ruimte meer gebruikt worden door de samenleving van Beuningen voor bijvoorbeeld projecten van de dorpsraad, waardoor de functie van een cultuurhuis benaderd wordt, zonder dat de commerciële doelen van de ondernemer aangetast worden? Er zijn tijdens de informatieavond veel ideeën over mogelijkheden bij het café geopperd. Hoe kunnen deze initiatieven van ‘Stuurlui die aan wal staan’ geïntegreerd worden in de plannen van de ondernemer?
 
MOGELIJK EINDDOEL
 
Het dorpscafé tot een centrale plek brengen voor alle activiteiten die in het dorp plaatsvinden.
 
AANDACHTSPUNTEN
 
Ideeën en initiatieven moeten in lijn worden gebracht met de doelen van de ondernemer. De samenhang met het project ‘Toekomst kerk(gebouw)’ is aanwezig en overleg met deze projectgroep is aan te bevelen.
 
 
INBRENG DORP
  • Promoten school, café en kerk 
  • Café/restaurant moet het centrum worden van alle activiteiten in Beuningen (Kulturhoes)
  • Toeristen ergens terecht kunnen om koffie te drinken
  • Regelmatige bijeenkomsten, voor ouderen, jeugd of ondernemers, deze bijeenkomsten in het dorpscafé