Dorpsraad

Verkeer & Veiligheid

Verkeer en veiligheid kan apart en samen worden gezien. Verkeerstechnisch zijn in de dorpskern een aantal zaken onduidelijk en/of onvoldoende. Hierbij kan men denken aan de voorrangsregeling van de Broeninkskamp en de T-splitsing Beuningerstraat met de Oude Dijk. De parkeergelegenheid in de verschillende woonwijken is onvoldoende en niet veilig. De verkeersremmende maatregelen (drempels) zijn niet afdoende of geven niet het gewenste effect. Veiligheid in het buitengebied kan worden verhoogd door het plaatsen van (dynamisch) lichtpunten bij kruisingen en de berm voorzien van grasklinkers. De zijwegen van de oude dijk hebben verschillende voorrangsregels voor de afslagen binnen de gemeente Losser en gemeente Denekamp. Dit is verwarrend en leidt tot gevaarlijke situaties.

 
MOGELIJK EINDDOEL
 
Verkeerstechnische zaken op een hoger niveau brengen in de kern van Beuningen en in het buitengebied.
 
AANDACHTSPUNTEN
 
In het project over ‘Revitalisering van de dorpskern’ kunnen de aandachtsgebieden voor de Beuningerstraat en Oude Dijk worden aangedragen om mee te nemen in het herstelplan voor deze twee straten.
 
 
INBRENG DORP
  • Geen grote vrachtwagens in de ‘wijk’/’straat’ (dan bedoelen we geen verkeer voor de nieuwbouw)
  • Meer parkeerplaatsen in de Broeninkskamp/Lomanskamp
  • Verlichting buitengebied
  • Grasklinkers in buitengebied (bijv. Paandersdijk)