Dorpsraad

Toekomst kerk(gebouw)

Net als in andere delen van Nederland is ook het kerkbezoek in Beuningen dalende. Ondanks deze afname is er nog steeds een grote binding met het kerkgebouw en heeft het ook een belangrijke functie bij avondwakes en begrafenissen. De toekomst van de kerkelijke vieringen en het gebruik van het kerkgebouw is ongewis. Een leegstaand kerkgebouw is als een ‘rotte kies in een gezond gebit’. Tijdens de informatie-avond is de behoefte uitgesproken om het kerkgebouw voor Beuningen te behouden en breder in te zetten voor andere activiteiten.
Naast de reguliere kerkdiensten zou de kerk aantrekkelijk en geschikt kunnen worden gemaakt voor activiteiten zoals concerten, exposities, conferenties of andere doelen waaruit inkomsten gegenereerd kunnen worden.

MOGELIJK EINDDOEL 

Het kerkgebouw behouden voor Beuningen door deze ook geschikt te maken voor andere activiteiten.

AANDACHTSPUNTEN

De ideeën en mogelijkheden zullen in nauw overleg met de locatieraad moeten worden gevormd en afgestemd moeten worden met het parochiebestuur en bisdom.

INBRENG DORP

  • Kerk ook gebruiken voor andere activiteiten (expositie, concert)
  • Extra inkomsten voor kerk genereren
  • Behoud kerkgebouw
  • Glazen huis in de kerk1