Dorpsraad

Dorpsblad

Het huidige parochieblad is ontstaan vanuit de kerk en wordt 3-wekelijks aan alle inwoners van Beuningen verstrekt. Naast het parochieblad gebruiken andere instanties, zoals de Dorpsraad en de Mariaschool, hun eigen nieuwsbrieven om inwoners van Beuningen te informeren. 
Tijdens de twee informatie-avonden stellen inwoners van Beuningen dat het parochieblad breder gebruikt kan worden voor het verstrekken van informatie aan alle inwoners. Een zogenaamd dorpsblad. Het blad kan worden gevoed met informatie van verenigingen, ondernemers en andere instanties uit Beuningen, in plaats van eigen nieuwsbrieven. Naast standaard terugkerende items zal vooral behoefte zijn aan (actuele) informatie.

MOGELIJK EINDDOEL

Het huidige Parochieblad gebruiken als basis voor een nieuw en verfrissend Dorpsblad (analoog en digitaal) met daarin nieuws, activiteiten en actualiteiten uit Beuningen en omgeving.

AANDACHTSPUNTEN

In andere dorpen zijn dit soort initiatieven al eerder gerealiseerd (bijvoorbeeld ‘t Luutke uit De Lutte, Mijn buurtje.nl). Deze ervaring kan meegenomen worden in het project. De huidige redacties van het parochieblad en de nieuwsbrieven zullen meegenomen moeten worden in de ideeën over het te vormen dorpsblad.

INBRENG DORP

  • Parochieblad multifunctioneler gebruiken
  • Parochieblad als nieuwsbrief Beuningen
  • Dorpblad vervanger voor bestaande info bladen