Dorpsraad

Energie neutraal Beuningen

Zonnepanelen zijn al op kleine schaal en op individuele basis geplaatst voor eigen gebruik. Toch is er nog een schroom om een grotere groei van deze duurzame energie toe te passen. Ieder heeft zo zijn eigen redenen om nog geen panelen te plaatsen. Onvoldoende kennis, kostenoverwegingen, het feit dat een huis niet op de zonkant ligt of de twijfel of het bij het huis past, zijn hier voorbeelden van.
Getracht kan worden om voor de inwoners van Beuningen te onderzoeken hoe een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden. Het is hierbij van belang dat bovenstaande belemmeringen verminderd worden en dat er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Middels een collectieve inkoop van panelen zou de aanschafprijs verlaagd kunnen worden. Ook kan er gedacht worden aan het plaatsen van panelen op een schuur, waarna men door middel van een leaseconstructie gebruik kan maken van de energie. Een andere optie is om te onderzoeken op welke wijze subsidie kan worden verkregen.
De opdracht kan breder worden getrokken door de doelstelling te verleggen. Bijvoorbeeld ‘Het energieneutraal maken van Beuningen’. Hierbij kunnen onderwerpen worden toegevoegd als windenergie, biovergisting, etc. Mogelijk is een waterkrachtcentrale in de Dinkel een mogelijkheid. Dit is echter aan de projectgroep

MOGELIJK EINDDOEL

Zonne-energie laagdrempelig ter beschikking stellen aan de Beuningse inwoners is een eerste stap om te komen tot een energie neutraal Beuningen.

AANDACHTSPUNTEN

In andere dorpen is reeds ervaring opgedaan hiermee. Tracht deze kennis mee te nemen in het project.

INBRENG DORP

  • Beuningen zelfvoorzienend qua energie.
  • Zonnecollectoren op kerk (voor dorp)
  • Biogas/mestvergisting
  • Samen inkopen zonnepanelen
  • Klimaat neutraal (zonnepanelen?)