Dorpsraad

12. Glasvezel in Beuningen

Achtergrond informatie:

Beuningen en het omliggende platteland moeten wel met de tijd meekunnen. De digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. De aanleg van glasvezel past hierin. 

Het platteland mag hierbij niet worden vergeten en daarom moet er samen worden opgetrokken met de andere kernen binnen de gemeente Losser en met de provincie Overijssel. Op dit gebied heeft de provincie reeds principe-uitspraken gedaan.

Te realiseren einddoel:

De inwoners van Beuningen en het buitengebied kunnen optimaal gebruik maken van de digitale snelweg.

Hoe te realiseren:

  • Instellen werkgroep voor realisatie glasvezelaansluiting
  • Inventariseren stand van zaken in gemeente en provincie
  • Inventariseren stand van zaken elders bij andere dorpsraden
  • Onderzoeken aansluitmogelijkheden
  • Mogelijkheden voor eigen inzet/initiatieven 
  • Voorstel maken tot een plan van uitvoering
  • Realisatie van glasvezel in Beuningen

Uitdagingen:

Hoe vind je de juiste ingang om hier prioriteit voor te krijgen bij een van de verantwoordelijke partijen.