Dorpsraad

11 Woningbouw Beuningen

Achtergrond informatie:

Uitbreiding van woningen is een zeer grote noodzaak in Beuningen. De uitbreidingsplannen van Beuningen hebben in het verleden geleid tot groei en levensvatbaarheid van de school. Sinds een aantal jaren is er niet meer gebouwd in Beuningen. Er is in de woonvisie vastgelegd dat er in Beuningen een nieuw uitbreidingsplan komt. Het is zaak nu zo snel mogelijk grond te verwerven en het bestemmingsplan vast te stellen.

Te realiseren einddoel:

Bouwkavels moeten beschikbaar komen voor jong en oud.

Hoe te realiseren:

  • Voortgang van de gemeente nauw volgen
  • Druk zetten bij vertraging en/of niet nakomen van afspraken

Uitdagingen:

De uitdaging ligt in het continu beschikbaar hebben van bouwkavels om de actuele vraag te kunnen invullen.