Dorpsraad

10 Eigentijdse invulling generatiewonen

Achtergrond informatie:

Het is niet eenvoudig om, met name in het buitengebied, een (ver)bouw van anderhalve of dubbele woning te realiseren, waardoor een jong gezin EN de ouders in Beuningen kunnen blijven wonen. Hoewel de gemeente levensloopbestendige woningen in haar doelstelling heeft opgenomen, kost het voor Beuningers in het buitengebied vaak erg veel moeite om een passende oplossing te vinden.

De regelgeving is niet afgestemd op situaties in het buitengebied. Als geen oplossing gevonden kan worden, zal ofwel het jonge gezin niet bij de ouders intrekken ofwel de ouders verhuizen. Waarmee de uiteindelijke doelstelling dat jong en oud elkaar helpen niet bereikt wordt.

Te realiseren einddoel:

Het proces om te komen tot een passende oplossing voor het realiseren van een (ver)bouw, om een jong gezin op te nemen bij de ouders, moet soepeler en met minder doorlooptijd kunnen.

Hoe te realiseren:

  • Formeren van een groep die meedenkt rond (ver)bouw in het buitengebied
  • Bepalen hoe de wetgeving in elkaar zit
  • Inventariseren van ervaringen in Beuningen op dit gebied
  • Navraag doen over deze problematiek bij andere dorpsraden
  • Overleg met gemeente en zoeken naar goede oplossingen
  • Inwoners informeren over de mogelijkheden/beperkingen

Uitdagingen:

Vragen naar medewerking en flexibele opstelling van de gemeente met betrekking tot verbouwingen in het buitengebied.