Dorpsraad

9. Behoud basisschool

Achtergrond informatie:

Vanaf 1869 wordt er onderwijs gegeven in het dorp Beuningen. In 2013 staat er nog steeds een basisschool, de Mariaschool, waar aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar onderwijs gegeven wordt.

De onderwijsraad heeft recent een advies uitgebracht met betrekking tot het voortbestaan van kleine scholen (leerlingaantal tot 144) Door het intrekken van de kleine scholentoeslag dreigt sluiting voor veel kleine scholen. Voornemen is over dit advies eind 2013 wetgeving vast te stellen door de Tweede Kamer. De Mariaschool in Beuningen (+ 90 leerlingen) wordt dus in haar voortbestaan bedreigd.

De basisschool is een belangrijke verbindende factor voor ons dorp, zowel voor de kinderen die met elkaar opgroeien, alsook de ouders die samenwerken in diverse schoolgerelateerde activiteiten.

Er is een actiegroep ‘Behoud kleine Scholen’ in Twente opgericht, die zich ten doel heeft gesteld om in ieder dorp een school te behouden.

Te realiseren einddoel:

Kinderen uit Beuningen blijven naar basisschool gaan in Beuningen.

Hoe te realiseren:

  • Deelnemen aan de actiegroep ‘Behoud kleine scholen’
  • Samenwerken met school inzake dit onderwerp
  • Informeren Beuningse gemeenschap over de dreiging en voortgang

Uitdagingen:

Hoe kunnen in Beuningen meer mogelijkheden worden geboden voor kinderen in Beuningen, zoals bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang, waardoor binding met de school gewaarborgd blijft.