Dorpsraad

6. Dorpsverfraaiing

Achtergrond informatie:

Beuningen is een relatief jong dorp (60 jaar) en kent daarmee, als dorp, geen kenmerkende historische of culturele eigenschap. Tijdens de inloopavond is de behoefte geuit om een meer herkenbare uiting en/of thema door te voeren in het dorp, waardoor het dorp meer eenheid en uitstraling heeft. Hierbij zijn een aantal ergernissen benoemd als minder fraaie entrees, gedateerde lantaarnpalen, etc.

Te realiseren einddoel:

Het nog mooier maken van het dorp Beuningen door eenheid te brengen in gebruikte materialen en beplanting. 

Hoe te realiseren:

  • Instellen werkgroep voor dorpsverfraaiing
  • Inventariseren mogelijke invullingen
  • Opstellen/uitdragen/doorrekenen van het verbeteringsplan
  • Zoeken naar mogelijke financiering
  • Uitdragen van de eenheidsgedachte achter het plan 
  • Doorvoeren van het plan

Uitdagingen: 

De uitdaging is het zoeken naar financieringsmogelijkheden, alsmede het vasthouden van de eenheidsgedachte achter het plan.

Zowel bij de T-splitsing bij ’t Sterrebos als bij Broeninkskamp is de verkeersveiligheid niet optimaal. Mocht hierin verbetering kunnen worden gerealiseerd bij de dorpsverfraaiing, dan moet dit doorgevoerd worden.