Dorpsraad

5. Welkom nieuwe bewoners

Achtergrond informatie:

Nieuwe inwoners van Beuningen worden per vandaag welkom geheten door leden geloofsgemeenschap. Om nieuwe bewoners sneller op hun gemak te stellen en te betrekken bij het dorp is het goed om hen breder te informeren over Beuningen, de gebruiken en mogelijkheden.

Te realiseren einddoel:

Nieuwe inwoners van Beuningen moeten zich zo snel mogelijk welkom voelen en zich een ‘Beuninger’ gaan noemen.

Hoe te realiseren:

  • Iemand (van de dorpsraad) benoemen als verantwoordelijke voor de ‘welkomstgroet’ (bezoek, kaartje, pakketje, …).
  • Overleg met bestaande welkomstgroep van de geloofsgemeenschap
  • Bepalen hoe de ‘welkomstgroet’ gestalte wordt gegeven

Uitdaging:

Wanneer kun je spreken van ‘nieuwe inwoners’ en hoe vind je ze allemaal?