Dorpsraad

3. Voorziening voor jongeren

Achtergrond informatie:

In ons dorp zijn er weinig voorzieningen voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Er is een gymzaal, een kunstgrasveld en een sportveld. Voorts heeft Beuningen een grote, zeer actieve klootschietersvereniging, waar veel jongeren lid van zijn.

Voor jongens en meisjes vanaf 12 t/m 14 jaar is er een actieve organisatie, die zich “Strong Together” noemt. Oudere jeugd kan zich aansluiten bij de KPJ. Voor deze organisatie, die in het verleden zeer actief was, is het momenteel moeilijk om een aantrekkelijk programma te bieden voor een grote groep jongeren.

Voor het vervolgonderwijs gaan bijna alle leerlingen van de Mariaschool naar het Carmel-College in Denekamp. Tevens bevinden zich in dit naburige dorp de meeste sportverenigingen, een zwembad, Kulturhus en een bibliotheek.

Te realiseren einddoel:

De dorpsraad wil zich inzetten om mee te denken en waar nodig mogelijkheden te bieden voor de wensen van jongeren in ons dorp. Jongeren moeten zich thuis voelen in hun dorp.

Hoe te realiseren:

  • Formeren van een groep die belangen van en voor jongeren behartigt
  • Jeugd in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar uitnodigen voor een dorpsavond, waarbij ze in de gelegenheid worden gesteld om wensen/meningen/ideeën naar voren te brengen.
  •  Naar aanleiding van deze bijeenkomst de haalbaarheid toetsen van ingebrachte wensen en plan opstellen 
  • Organiseren en beleggen van activiteiten

Uitdagingen:

De uitdaging is het opstellen van een plan dat niet eenmalig, maar blijvend is.