Dorpsraad

2. Voorziening voor ouderen

Achtergrond informatie:

Tijdens de inloopavond is een duidelijke behoefte aangegeven, dat er meer ‘te doen’ moet zijn voor ouderen in Beuningen. Er bestaat een ouderenbond die reeds activiteiten organiseert voor ouderen.

Verder moeten voorzieningen die beschikbaar zijn voor ouderen ook eenvoudig te gebruiken zijn.

Te realiseren einddoel:

Er zijn voldoende activiteiten voor ouderen, waar beschikbare voorzieningen te gebruiken zijn.

Hoe te realiseren:

  • Formeren van een groep die belangen van en voor ouderen behartigt
  • Inventariseren welke kennis/ervaring andere dorpsraden hierover hebben
  • Organiseren van een infomarkt met stands van organisaties die voor ouderen van belang zijn (o.a. zorginstellingen, regiotaxi, zorgboerderij, mantelzorg, gemeente, …)
  • Organiseren en beleggen van nieuwe activiteiten
  • Organiseren dat voorzieningen bereikbaar zijn voor ouderen

Uitdagingen:

De uitdaging is om de continuïteit te waarborgen van de opgezette activiteiten.

Tevens zal bedacht moeten worden wanneer iemand tot de categorie ‘ouderen’ behoort.