Dorpsraad

1. Noaberschap 21e eeuw

Achtergrond informatie:

Van oudsher kennen we in Twente de begrippen noaberschap en noaberplicht. Dit hield in dat er een verplichting bestond je noaber, indien nodig, met raad en daad bij te staan. Met name in het boerenleven was het noodzakelijk elkaar voort te helpen bij het werk op het land. Bij wel en wee, rouw en trouw op het platteland kennen we eeuwenoude tradities, waarin de noabers een belangrijke taak hebben. Tegenwoordig worden veel van deze zaken door commerciële organisaties uitgevoerd.

Met name in het buitengebied onder de boeren was noaberschap een logisch aspect. Het aantal agrarische bedrijven is sterk verminderd. De bedrijven zijn veel groter geworden. Er wordt volop gebruik gemaakt van machines en robots. 

Buiten het boerenleven in dorp en stad is ‘het elkaar helpen’, zoals noaberschap ooit was, niet vanzelfsprekend en zeker geen plicht.

Waar het vroeger noodzaak was (vorm van overleven) is het nu meer in de vorm van een vriendendienst of traditie. De maatschappij is in zijn algemeenheid individualistischer geworden. Dat heeft ook zijn weerslag op de gemeenschap en bewoners van Beuningen.

Toch bereiken ons signalen dat er binnen de  Beuningse gemeenschap behoefte bestaat aan meer noaberhulp. Zowel gezien vanuit degene die hulp wil bieden als van degene die hulp nodig hebben. Wat gemist wordt is een mogelijkheid om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Inmiddels heeft een commissie vanuit Lumen Christi en de protestantse kerk de behoefte ook gezien en als reactie daarop het project ‘Kerkwerk’ opgezet.

Binnen de landelijke politiek wordt het begrip participatiemaatschappij gebezigd. Wat dit exact inhoudt in praktische zin is nog niet duidelijk of kunnen we hier ook spreken van noaberschap?

Te realiseren einddoel:

Inwoners van Beuningen vinden elkaar in het vragen en geven van hulp. 

Hoe te realiseren:

  • Formeren van een enthousiaste groep die deze taak op zich wil nemen
  • Overleg/samenwerking zoeken met bestaande groepen (Kerkwerk, Geloofsgemeenschap, …)
  • Bedenken/opstellen vraag en aanbod proces
  • Onder de aandacht brengen van potentiële vragers en aanbieders (Ouderenbond, Zij-actief, kerkhofploeg, KPJ,  …)
  • Operationeel brengen en houden

Uitdagingen:

De uitdaging ligt bij het opstellen van een proces dat eenvoudig, werkbaar en doeltreffend is. Gezien de aandacht die dit onderwerp in de politiek heeft, is het denkbaar dat financiële middelen beschikbaar komen, waardoor een oplossing via internet financieel haalbaar zou kunnen zijn.