Dorpsraad

Introductie Dorpsplan

Introductie:

Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit dorpsplan is tot stand gekomen door de inzet van de dorpsraad en de actieve betrokkenheid van een groot aantal van de bewoners. Bij de dit jaar georganiseerde dorpsavond, waar men kon meepraten en belangrijker nog: meedenken, over hoe Beuningen in de toekomst moet zijn, was de opkomst groot. Jong en oud was aanwezig om zijn of haar mening te geven.

We staan voor de gezamenlijke ambitie: Beuningen is en blijft een aantrekkelijk Twents dorp van en voor betrokken en actieve inwoners.
Daarbij willen we gastvrij zijn in de meest brede zin van het woord. Gastvrijheid onder elkaar en voor nieuwkomers die zich vestigen in Beuningen. Gastvrij zijn we voor recreanten en toeristen die in toenemende mate belangrijk zijn voor de economie. Maar ook zorgzaam voor ouderen die met een beetje burenhulp langer zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen.

De schaal en vooral ook de mentaliteit van Beuningen maken het mogelijk om ook in tijden van verandering hier invulling aan te geven. We geloven in onze eigen kracht. We willen zo concreet en realistisch mogelijk aan de slag.
In dit rapport wordt eerst een portret geschetst van de huidige situatie van Beuningen en haar omgeving. Daarna worden enkele belangrijke trends voor de toekomst kort beschreven.
Vervolgens zijn de gekozen actiepunten uitgewerkt.

De Dorpsraad