Dorpsraad

Aanleg Mauritspad

Het Mauritspad is een wandelpad tussen de Beuningerstraat en 'de Riest'. Blikvanger is de prachtige brug voor wandelaars over de Dinkel, die een onderdeel uitmaakt van het pad. Bij de brug is een robuust kanon geplaatst en een pciknicktafel met banken. Deze zijn gemaakt op Erve Meuleman door André Oude Ophuis en Henny Rolink.

Vanuit de dorpsontwikkelingsvisie, opgesteld door het bureau BRO te Vucht in samenwerking met een vertegenwoordiging van de Beuningse bevolking, is een duidelijke wens beschreven om zowel voor de Beuningse bevolking als voor de toerist  vanuit het dorp Beuningen een klein 'ommetje' te kunnen maken.

Bij de totstandkoming van dit plan is de historische gebeurtenis rond Beuningen met prins Maurits van Oranje in 1597 betrokken.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) besloot prins Maurits op herhaald verzoek van de Staten van Overijssel de Spanjaarden te verdrijven uit Twente. Vanaf 1590 had Maurits, die een zeer bekwaam militair was, zijn leger vernieuwd. O.a. door nieuwe aanvalstechnieken wist hij vele steden te veroveren. Als bevelhebber van de Staatse (= Nederlandse) troepen ondernam hij in oktober 1597 een veldtocht door Oost-Nederland en het Duitse grensgebied. Tijdens deze campagne had hij de beschikking over 9.000 infanteristen en 1.600 ruiters.Na de overgave van Oldenzaal trok het leger van Maurits van Oldenzaal via Denekamp naar Lingen. Daarbij volgde Maurits de hoofdweg Oldenzaal- Denekamp, die destijds door Beuningen liep via de tegenwoordige Oude Dijk. (De kaarsrechte weg Oldenzaal- Denekamp met de brug bij Hotel Dinkeloord werd eerst in 1827 aangelegd). Toen Maurits met zijn leger aankwam bij de brug in de Oude Dijk bleek dat de brug over de Dinkel die toen waarschijnlijk iets verder naar het zuiden gelegen was dan de tegenwoordige brug, er zo slecht aan toe was, dat hij bang was dat zijn kanonnen er wel eens doorheen zouden kunnen zakken. Daarom liet hij door een afdeling pioniers een aantal bomen kappen, waarmee de brug versterkt werd. Vervolgens trok hij er met zijn leger overheen en trok op in de richting van Lingen (de tegenwoordige grens tussen Duitsland en Nederland bestond toen natuurlijk nog niet).

De relatie met dit historische gebeuren bood de mogelijkheid om voor subsidiëring in aanmerking te komen, waardoor de brug bekostigd kon worden. Met de ruime medewerking van dhr. J. Damhuis en de fam. Sanderink door hun grond ter beschikking te stellen werd het mogelijk het Mauritspad aan te leggen.

Op 9 april 2010 is het Mauritspad door de burgemeester van Losser geopend.

Het Mauritspad is te vinden op de weg van Beuningen naar de Lutte (de Beuningerstraat). Vanaf het dorp Beuningen lopen naar het voetbalveld en voor het voetbalveld linksaf richting de Dinkel.

Op de VVV van Beuningen zijn meerdere wandelroutes beschikbaar die lang het Mauritspad gaan. Deze zijn gebundeld in het boekje Dinkelbos-Wandellussen.