Dorpsraad

Leefbaarheidsagenda

In oktober 2006 is op initiatief van de gemeente Losser een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de komende 15 jaar van Beuningen. Onder leiding van bureau BRO uit Vucht is een twintigtal Beuningers vervolgens een aantal keren bijeen geweest om prioriteiten aan te geven m.b.t. leefbaarheid. Doelstelling is om projecten te definiëren die op middellange termijn het dorp Beuningen sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal  houden.

Uit dit onderzoek zijn de volgende belangrijke stellingen gekomen:

  1. Het is voor Beuningen noodzakelijk om woningen te blijven bouwen. Een groei van 3-5 woningen per jaar is nodig om de huidige voorzieningen in het dorp te behouden.
  2. Om het dorp aantrekkelijk te houden voor de inwoners en recreanten, moet geïnvesteerd worden in ruimtelijke kwaliteit en de groene omgeving.
  3. Recreanten zijn welkom in Beuningen. Voorzieningen als wandelpaden en parkeergelegenheden moeten hiervoor aanwezig zijn. Het idee wordt geopperd een dorpsommetje met wandelbrug over de Dinkel te realiseren.
  4. Onderzocht moet worden of er behoefte bestaat aan woningen voor senioren, waardoor ook oudere inwoners op een eigen plek in Beuningen kunnen blijven wonen.
  5. Het voetbalveld zou kunnen worden uitgebreid met bijvoorbeeld een tennisveld, waardoor de voorziening breder ingezet kan worden.
  6. Onderzoek naar haalbaarheid van een dorpshuis voor Beuningen

De Dorpsraad is volop aan de slag gegaan om te onderzoeken of bovenstaande wensen haalbaar en uitvoerbaar zijn.