Dorpsraad

Verkeersveiligheid Beuningerstraat

In 2006 zijn de gemeentewegen ingericht in in het kader van duurzaam veilig. De maximumsnelheid is teruggebracht naar 60 km per uur. In de kern van het dorp mag niet harder dan 30 km gereden worden. De Beuningerstraat is veiliger gemaakt door  snelheidbeperkende maatregelen (drempels en maximum snelheid 60 km/uur). Hiermee is de gemeente tegemoet gekomen aan een langslepende vraag van zowel De Lutte als Beuningen om de straat veiliger te maken.

Veel schoolgaande kinderen moeten over de Beuningerstraat naar school. Met name in de ochtenduren is dit op hetzelfde tijdstip dat automobilisten naar hun werk gaan. De straat stond bekend als een 'mooie' om hard door de bochten te scheuren. Voor menig motorrijder was het een deel van hun circuit!

De dorpsraden van de Lutte en van Beuningen hebben zich altijd ingezet voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De kosten hiervoor waren echter zo hoog dat realisatie ervan jaren op zich zou laten wachten. Een vrijliggend fietspad staat nog steeds op de agenda bij de herinrichting.

Het aantal ongevallen op de Beuningerstraat is duidelijk teruggelopen. Voor de politie heeft de handhaving van de 60 km op de Beuningerstraat speciale aandacht.