Dorpsraad

Woningbouw

 

 

Hier kunt u de laatste stand van zaken lezen omtrent Woningbouw in Beuningen:

 

Op 16 februari 2014 heeft de Dorpsraad een brief geschreven aan het College van de gemeente Losser over het beleid met betrekking tot toekomstige woningbouw in ons dorp. U kunt deze brief lezen op de website van de dorpsraad. Wethouder Weijerink heeft naar aanleiding van deze brief opdracht gegeven een nader onderzoek te doen naar interesse voor nieuwbouwkavels in Beuningen.


Er zijn 53 bewoners, die op een lijst staan, aangeschreven met het verzoek voor 14 maart aan te geven of er serieuze belangstelling bestaat voor bouwen en zo ja in welk jaar? De gemeente Losser heeft rond de 30 positieve reacties ontvangen. Dat geeft wel aan dat er veel belangstelling bestaat.


• Bouwen in 2015: 7 gegadigden
• Bouwen in 2016-2017: 8 gegadigden
• Bouwen in 2018-2019: 6 gegadigden
• Bouwen na 2020: 8 gegadigden


Wethouder Weijerink laat weten dat hiermee aan een voorwaarde van de Provincie is voldaan en heeft een taxateur aan het werk gezet, die de waarde van de grond gaat bepalen. De Dorpsraad hoopt voor Beuningen dat nu na meer dan 10 jaar er eindelijk een nieuw bestemmingsplan gerealiseerd kan worden.