Dorpsraad

Over de dorpsraad

De Stichting is opgericht op 25 september 2002. De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het kerkdorp Beuningen en de buurtschappen: Mekkelhorst, Punthuizen en het Beuninger Achterveld in de Gemeente Losser.De Dorpsraad wil aanspreekpunt zijn voor inwoners, verenigingen en organisaties. Het is een onafhankelijk orgaan, dat de communicatie tussen de burger en de gemeente Losser bewerkstelligt. Dus de Dorpsraad is geen politiek orgaan! In een convenant met de dorpsraden met de gemeente Losser is de vorm van overleg vastgelegd. Ideeën, vragen en problemen worden op een goede wijze doorgesluisd naar bijvoorbeeld de gemeente.

Het dorpsraadbestuur bestaat uit 15 leden, waarvan 3 personen zitting hebben in het Dagelijks Bestuur. Om de contacten met de gemeenteraad van Losser te bevorderen  is het raadslid uit Beuningen op verzoek bij de vergaderingen aanwezig. Hij kan informatie en advies geven over zaken, die voor Beuningen van belang zijn.